۴ بهمن ۱۳۹۷ | Jan 24, 2019
 
به شبکه جهانی جام جم خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

مقالات تخصصی در خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور

مساجد ایرانی و قبرستان ایرانیان در استانبول
وضعیت نسل دوم زنان مهاجر و مسلمان ساکن سوئد
نوستالژی مهاجر
مطالعه کیفی وضعیت روانی-اجتماعی زنان ایرانی مهاجر
وضعیت مسلمان مهاجر در کشور انگلستان
تحقیق و تاریخ: تاثیر فرهنگی ایرانیان مهاجر در هند و پاکستان
نوروز در جوامع ایرانیان مهاجر: قطعه ای از فرهنگ و تمدن ایران در آن سوی دریاها
رؤیای مهاجرت برای ثروت: مهاجرت و نیروی کار مهاجر در خلیج فارس
مهاجرت ایرانیان به هند
انواع مهاجرت و رویکردی نو در تبیین نظری آن
ورود اسلام به آفریقا، بازخوانی سیاسی- اجتماعی
جهانی شدن و مهاجرت نخبگان: بررسی تجربه ایران
پیامدهای فرار سرمایه و راه‎های جذب ایرانیان مقیم خارج
نقش مسجد در سازمان یابی مسلمانان مقیم انگلستان
کیفیت زندگی، رفاه و افسردگی سالمندان ایرانی مقیم سیدنی در کشور استرالیا
مقایسه مسایل و مشکلات نوجوانان دختر ایرانی 12 تا14 ساله مقیم امریکا و ایران - سال 1370
سرمایه اجتماعی ایرانیان
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺒﺎران ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ داﻧﺶ زﺑﺎﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺴﻞ اول
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺏ ﭘﺎﺭﺳﻲ در سوئد
رهیافتی مدرن بر آیینی کهن: مطالعه ای انسان شناختی از جشن نوروز ایرانیان در بریتانیا
معرفی یک شخصیت تاریخی به عنوان نمادی از سابقه حضور ایرانیان در جنوب شرق چین
هویت فرهنگی ایرانیان از رویکرد های نظری تا مؤلفه های بنیادی
ایرانیان دور از وطن، باورها و فرصت ها
ایرانیان نام آور موطن در کشور هند
بررسی گرایش جوانان به اشتغال در کشورهای حوزه خلیج فارس
ادبیات کودک و نوجوان در میان ایرانیان خارج از کشور
نگاهی به آمار،علل و زمینه های مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز
مختصری از تاریخچه عزیمت ایرانیان به آمریکا
اندیشه مهاجرت در ذهنیت ایرانی
مقدمه ای بر پدیده طلاق در بین ایرانیان خارج از کشور
سیاست خارجی توسعه‌گرا: نقش ایرانیان خارج از کشور
نیم نگاهی به ایرانیان مقیم قطر
تعاملات فرهنگی ایرانیان مهاجر با جوامع میزبان