۲۲ آبان ۱۳۹۸ | Nov 13, 2019
 
به شبکه جهانی جام جم خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

معافیت کفالت ایرانیان خارج از کشور

مشمولان غیر غایبی که تنها پسر یا برادر یا نوه بالای 18 سال سالم بوده و دارای هر یک از شرایط زیر باشند می توانند از معافیت کفالت استفاده نمایند .

شرایط احراز معافیت کفالت

مشمولان غیر غایبی که تنها پسر یا برادر یا نوه بالای 18 سال سالم بوده و دارای هر یک از شرایط زیر باشند می توانند از معافیت کفالت استفاده نمایند .

تبصره: معاینات پزشکی مربوط به معافیت کفالت پدرنیازمندمراقبت و یا برادر نیازمند مراقبت در صورتی که مقیم خارج از کشوربوده می بایست در شورای پزشکی ایرانیان خارج از کشور( واقع در شهرهای دبی امارات و مونیخ آلمان) انجام گیردو همچنین در مواردی که پدر یا برادر مشمول در داخل کشور حضور دارند روند معاینات پزشکی از طریق وظیفه عمومی محل سکونت صورت می پذیرد.

1- یگانه فرزند ذکور سالم بالای 18 سال برای پدر بالای 70سال سن.2- یگانه فرزند ذکور سالم بالای 18 سال برای پدر کمتر از 70سال و نیازمند به مراقبت بنا به تایید شورای پزشکی وظیفه عمومی.3- یگانه فرزند ذکور سالم بالای 18 سال مادر فاقد همسر .4- تنها نوه ذکور سالم بالای 18 سال برای جد( پدربزرگ پدری و مادری) فاقد فرزند(اعم از دختر وپسر) و نیازمند مراقبت به تایید شورای پزشکی وظیفه عمومی یا دارای 70سال تمام .5- تنها نوه ذکور سالم بالای 18 سال برای جده(مادربزرگ پدری و مادری) فاقد همسر و فرزند (اعم از دختر وپسر) سالم بالای 18 سال.6- تنها برادر سالم بالای 18 سال برای برادر بیش از 18 سال سن نیازمند مراقبت و فاقد پدر، همسر و فرزند وشغل.7- تنهابرادرتنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکورغیر محجور.8- تنها برادر سالم بالای 18 سال برای برادرکمتراز 18 سال سن و فاقد پدر.9- یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هردو یا یکی از آنها معلول باشند)و یا حداقل دونفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.


تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسرناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.مراحل رسیدگی به درخواست مشمولان واجد شرایط برای اخذ معافیت کفالت

1- در صورتی که مشمول در خارج و افرادی که وی مدعی کفالت آنان است در داخل کشور حضور داشته باشند، نمایندگی سیاسی، کنسولی ایران در کشور محل اقامت تقاضانامه مشمول که نوع معافیت در خواستی در آن قید گردیده را، تایید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان وظیفه عمومی ارایه گردد. معاونت مشمولان و امور معافیت ها نیز مدارک را برای رسیدگی در شهرستان محل سکونت فردی که مشمول مدعی کفالت وی می باشد ، به معاونت وظیفه عمومی استان مربوط ارسال میدارد که از آن پس رسیدگی همانند سایر مشمولان و بدون نیاز به حضور مشمول در هیئت رسیدگی انجام میشود.2- چنانچه مشمول در داخل و افراد مورد نظر در خارج از کشور حضور داشته باشند نمایندگی سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت ، مدارک مورد نظر متناسب با نوع معافیت را با مراجعه افراد ذی نفع تکمیل و پس از تایید به وزارت امور خارجه ارسال تا از آن طریق جهت رسیدگی به سازمان وظیفه عمومی ارایه گردد. بدیهی است درخواست اینگونه مشمولان نیز از طریق معاونت مشمولان و امور معافیتها به معاونت وظیفه عمومی استان ارسال تا در شهرستان محل سکونت مشمول مورد رسیدگی قرار گیرد، در این صورت نیازی به حضور بستگانی که مشمول مدعی کفالت آنان است در جلسات هیئت رسیدگی نمی باشد.3- چنانچه مشمول و سایر افراد مورد نظر در خارج از کشور حضور داشته باشند، مدارک لازم توسط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تکمیل و پس از تایید از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظبفه عمومی ارسال میگردد. پرونده اینگونه مشمولان پس از بررسی مدارک توسط معاونت مشمولان و امور معافیت ها برای رسیدگی به مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ ارجاع می گردد و وکیل تعیین شده پیگیری های مربوط را از آن طریق انجام خواهد داد. مشمول در تعیین وکیل الزامی به انتخاب آنان از بین دارندگان مدرک وکالت نداشته و می تواند بستگان یا دوستان مورد اعتماد خود را نیز بعنوان وکیل انتخاب نماید.4- مدارک قابل ارایه برای مشمولان قید شده در بند1 همانند سایر مشمولان، مدارک عنوان شده در دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی می‌باشند. که با نکمیل بخش های مربوط در برگ درخواست معافیت کفالت ویژه ایرانیان ساکن خارج از کشور به تایید نمایندگی رسیدگی کننده می رسد .در خصوص مشمولان قید شده دربندهای 2و3 علاوه بر مدارک در نظر گرفته شده و تکمیل بخش های مربوط در برگ درخواست معافیت کفالت ویژه ایرانیان ساکن خارج از کشور که به تایید نمایندگی رسیدگی کننده می رسد، همچنین تعداد ازدواجهای احتمالی و تعداد فرزندان ذکور متولد شده در خارج از کشور که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد می بایست ضمیمه پرونده گردد.- همچنین چنانچه بستگان مشمول که مدعی کفالت آنان است در خارج از کشور حضور داشته و لازمه برخورداری مشمول از معافیت اعلام نظر شورای پزشکی مبنی بر نیازمندی آنان به مراقبت می باشد باید مدارک بیماری را به نمایندگی مربوط ازارایه و در صورت تایید آن توسط مراکز درمانی معتبر، پرونده و مدارک توسط نمایندگی به نمایندگی های مجری معاینات پزشکی ارسال خواهدشد. بدیهی است با اعلام پزشکان معاین(معاینه کننده) معتمد مستقر در حوزه رسیدگی نمایندگی مجری معاینات پزشکی این افراد باید به محل تعیین شده در خارج از کشور مراجعه و مورد معاینه قرار گیرند.تا نظریه پزشک معاین برای رسیدگی از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی تحویل شود

 

مراحل رسیدگی به تقاضای معافیت کفالت مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور

مراحل:

1- مراجعه مشمول به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در محل سکونت یا نزدیکترین نمایندگی در خارج از کشور .2- تکمیل فرمهای مربوط و ارائه مدارک خواسته شده به نمایندگی .3- ارسال کلیه مدارک از طریق دفتر نمایندگی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران .4- دریافت مدارک تایید شده ردیف سوم توسط وکیل قانونی یا والدین مشمول ازوزارت مورخارجه (اداره امورایرانیان)و تحویل به سازمان وظیفه عمومی ناجا سالن 5 اداره کفالت.(معاونت مشمولان)5- بررسی مدارک، تکمیل پرونده و استعلامات مورد نیاز و ارجاع آن به هیئت رسیدگی .6- پرداخت هزینه‌های مربوط به صدور کارت معافیت و ارسال کارت به آدرس وکیل .

تذکر:

افرادی که شرایط معافیت کفالت را نداشته باشند برگه اعزام به خدمت برای آنها صادر خواهد شد.مدارک عمومی مورد نیاز برای معافیت ها

الف - تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی مشمول و اعضای خانواده (برادران و خواهران تنی و ناتنی).ب - عکس 4×3 مشمول تمام رخ رنگی با زمینه سفید.ت - درصورت اشتغال به خدمت سربازی گواهی اشتغال به خدمت از نیروی انسانی یگان محل خدمت.ث - برگ وضعیت مشمولین(برگه شماره 1 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی)ج - برگه معاینه و واکسیناسیون مشمولین (برگه شماره 2 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی) برای کسانی که به خدمت اعزام نشده اند.چ - پاسخ ثبت احوال محل صدور شناسنامه بستگان پیرامون تحولات سند سجلی آنان به منظور مشخص شدن تعداد فرزندان – تعداد ازدواج و طلاق-احرازنسبت- تغییرات سنی.ح- برگه معاینه پزشکی برادر یا برادران بیمار بالای 18 سال مشمول توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به نگهداری از مکفول نباشد.خ - یک قطعه عکس 4×3 مکفول و همچنین بستگان بیمار مشمول که نیاز به معاینه در شورای پزشکی داشته باشند.د - فیش های بانکی مربوط به تعرفه های معافیت و هزینه های مربوط به صدورکارت معافیت (برای معاف شدگان)ذ- برگه تکمیل شده مشخصات بستگان مشمول(برگه شماره 3 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی)ر- برگه تکمیل شده استشهاد تاییدیه وضعیت مشمول (برگه شماره 4 دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی)تبصره: برگه مذکور باید توسط سه نفرازبستگان مشمول (به جز بستگان درجه یک) تکمیل و توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا می گردد. در صورت عدم حضوربستگان درداخل کشور ، تکمیل برگه مذکور توسط معتمدین که مورد تایید کلانتری محل باشند بلامانع است.ز-گواهی فوت بستگان مشمول که مانع از معافیت وی میباشند.(درصورت فوت)مدارک لازم برای معافیت به سبب فوت حین خدمت

الف-گواهی فوت(متوفی).ب- گواهی صادره ازمعاونت نیروی انسانی مربوط مبنی بر فوت حین خدمت .پ- تصویرشناسنامه پدر،متوفی،مشمول و برادران وی.ت- تصویرمدارک مربوط به وضعیت خدمت دوره ضرورت برادران مشمول.ث- استعلام ثبت احوال ازمحل صدور شناسنامه پدر مشمول.ج- در صورتی که تعداد برادران واجد شرایط بیش از یک نفر باشد رضایت نامه کتبی غیر محضری همسر پدر یا مادر متوفی حسب مورد.چ- چنانچه متوفی دارای فرزند ذکور باشد تصویر شناسنامه فرزندان.مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت


مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت پدر

1- تصویر کلیه صفحات شناسنامه پدر و همسران وی.2- تصویر کارت ملی پدر.3- برگ رای شورای پزشکی مبنی براعلام نظر در خصوص نیازمندی به مراقبت پدر زیر 65 سال تمام.مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت مادر

الف- گواهی فوت شوهر(درصورت فوت شوهر)ب- تصویرطلاق نامه مادر(درصورت مطلقه بودن)پ- تصویرکارت ملی مادر.ث- برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدرمشمول در سرپرستی از همسر خود یا سایر برادران مشمول در عدم توانایی به مراقبت از مادر(حسب مورد)مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت خواهر

الف- گواهی فوت پدر.ب - تصویر شناسنامه همسران پدر.پ - تصویر کلیه صفحات شناسنامه خواهر.ت- تصویرکارت ملی خواهر.ث- گواهی فوت شوهرخواهر(درصورت ازدواج خواهر و فوت شوهروی)ج- تصویر طلاق نامه خواهر(درصورت ازدواج خواهر و مطلقه بودن وی)چ- برگ رای شورای پزشکی در خصوص فرزند پسر خواهر مبنی بر محجوریت یا عدم توانایی درسرپرستی از مادر به دلیل بیماری یا نقض عضو یا سلامت فرزند.ح- برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدر یا سایر برادران در سرپرستی و مراقبت از مکفول.مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت برادر بیمار

الف -گواهی فوت پدر.ب- تصویرکلیه صفحات شناسنامه برادر.پ- تصویر کارت ملی برادر.ت- تصویرکلیه صفحات شناسنامه همسران پدر.ث- تصویر فوت همسر برادر(درصورت ازدواج و فوت همسر)ج- رونوشت طلاق نامه همسر برادر(درصورت ازدواج و متارکه نمودن)چ- برگه رای شورای پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر نیازمندی یا عدم نیازمندی به مراقبت برادر.ح- برگه رای شورای پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر عدم توانایی فرزند برادردر سرپرستی و نگهداری از پدر بیمار.خ- اقرارنامه محضری برادر مشمول(مکفول) مبنی بر عدم اشتغال و منبع درآمد ثابت برای امرارمعاش و اداره زندگی.د- برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدر یا سایر برادران در سرپرستی و مراقبت از مکفول.مدارک اختصاصی برای معافیت کفالت برادر صغیر

الف- گواهی فوت پدر.ب- تصویرکلیه صفحات شناسنامه برادر.پ- تصویر کارت ملی برادر(درصورت داشتن کارت ملی)ت- تصویر کلیه صفحات شناسنامه همسران پدر.ث- برگ رای شورای پزشکی مبنی بر عدم توانایی پدر یا سایر برادران در سرپرستی و مراقبت از مکفول.مدارک اختصاصی برای معافیت جد و یا جده

الف- گواهی فوت فرزندان جد و یا جده (اعم از پسر و دختر)ب- گواهی فوت جد (درصورتی که موضوع معافیت جده باشد)پ- تصویر کلیه صفحات شناسنامه جد و همسران وی.ت- تصویرکلیه صفحات شناسنامه جده و همسران وی(درصورتی که موضوع معافیت جده باشد.ث- تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه های کلیه نوه های پسر و دختر جد یا جده.ج- پاسخ ثبت احوال در خصوص تحولات سند سجلی کلیه فرزندان فوت شده جد یا جده .چ- برگ رای شورای پزشکی در خصوص نیازمندی یا عدم نیازمندی به مراقبت پدربزرگ که کمتر از 65 سال تمام سن دارد.ح- برگه رای شورای پزشکی وظیفه عمومی درخصوص فرزندان یا سایر نوه های جد یا جده که به علت بیماری یا نقص عضو قادر به سرپرستی و نگهداری از جد یا جده نباشند.مدارک لازم برای معافیت مشمولی که همسرش فوت شده و از وی دارای فرزند صغیرباشد و یا اینکه همسرش بعد از ازدواج معلول گردیده

الف- تصویرتمامی صفحات شناسنامه مشمول و همسر و فرزندان وی.ب- درصورت فوت همسر گواهی فوت.پ- تصویرسند ازدواج.ت- گواهی مبنی برمعلولیت از بهزیستی.ج- استعلام رای شورای پزشکی مبنی بر نیازمندی همسر معلول به مراقبت.چ- استعلام ازثبت احوال محل صدور شناسنامه مشمول و همسرش پیرامون تحولات سند سجلی آنان.چ- عکس فرزند یا همسر معلول.
۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۴۳
تعداد کلیک: ۱,۷۷۳

نظرات بینندگان


نام فرستنده: *
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 5000