۱۵ آذر ۱۳۹۸ | Dec 6, 2019
 
به شبکه جهانی جام جم خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

*** برنامه اول ****

تاریخ برنامه:   17 خرداد 95

مهمانان برنامه : خانم چهرزاد بهار فرزند زنده یاد ملک الشعرای بهار

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) :  جناب اقای سیدعلی محمد سادات رضوی

موضوع آیتم گزارش: حرمت ماه مبارک رمضان

گوینده  نیایش قبل از اذان: آرزو صید افکن
صدابردار: لیلا بابایی

 متن نیایش:

الهی!
ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید توست .
و ای که جان بندگان در صف تقدیر تو است.
ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست.
ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست.
ای حکیمی روندگان تو را از بلای تو گریز نیست.
ای کریمی که بندگان را غیر از تو دست آویز نیست.
نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم

 فایل صوتی نیایش

 

*** برنامه دوم**** 

تاریخ: سه شنبه 18 خرداد

مهمانان برنامه : حنانه خلفی حافظ کل قرآن کریم

فایل صوتی مصاحبه با حنانه خلفی

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) :  جناب اقای محسن حسن زاده

 موضوع برنامه:
کم‌کردن مراجعه به فضای مجازی و بازنکردن مطالب و تصویرهای ارسالی‌ای که به هر شیوه، آبروی کسی را برده باشند.همچنین دوری از لهو و لعب و اتلاف وقت

موضوع آیتم گزارش: آبروداری

 متن نیایش:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
و ما را به روزه‌داشتن یاری کن!...
تا به هیچ سخن بیهوده گوش نسپاریم...
و به هیچ لهو و بازیچه ننگریم...
و به هیچ ممنوع دست نگشاییم...
و به سوی هیچ حرامی گام برنداریم....

از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

متن  شعر خوانده شده توسط جناب آقای محسن حسن زاده:

 وقت سحر، به آینه‌ای گفت شانه‌ای
کاوخ! فلک چه کجرو و گیتی چه تند خوست

ما را زمانه رنجکش و تیره روز کرد
خرم کسی که همچو تواش طالعی نکوست

هرگز تو بار زحمت مردم نمیکشی
ما شانه می‌کشیم به هر جا که تار موست

از تیرگی و پیچ و خم راههای ما
در تاب و حلقه و سر هر زلف گفتگوست

با آن که ما جفای بتان بیشتر بریم
مشتاق روی توست هر آن کس که خوبروست

گفتا هر آن که عیب کسی در قفا شمرد
هر چند دل فریبد و رو خوش کند؛ عدوست

در پیش روی خلق به ما جا دهند از آنک...
ما را هر آنچه از بد و نیک است، روبروست

خاری به طعنه گفت: چه حاصل ز بو و رنگ؟!
خندید گل که: هرچه مرا هست، رنگ و بوست

چون شانه، عیب خلق مکن موبه‌مو عیان
در پشت سر نهند کسی را که عیبجوست

زآن کس که نام خلق به گفتار زشت کُشت...
دوری گزین که از همه بدنام تر هموست

ز انگشتِ آز، دامن تقوا سیَه مکن!
این جامه چون درید، نه شایستهٔ رفوست

از مهر دوستان ریاکار خوشتر است
دشنام دشمنی که چو آئینه راستگوست

آن کیمیا که می‌طلبی، یارِ یکدل است
دردا که هیچگه نتوان یافت، آرزوست

پروین!... نشان دوست، درستی و راستی‌ست
هرگز «نیازموده»، کسی را مَدار، دوست.

فایل صوتی نیایش

*** برنامه سوم ****

 تاریخ: چهارشنبه 19 خرداد 95

مهمانان برنامه : مجید ایمانی، محقق در زمینه نغمات آیینی

خواننده اشعار(مداح) :  جناب اقای شهروز حبیبی

 موضوع برنامه: مراقبت از اتلاف وقت با کارهای بیهوده

مشاهده فایل تصویری برنامه

 مبنای محتوایی:
بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
و ما را به روزه‌داشتن یاری کن!...
تا چیزی جز آن‌چه تو حلال کرده‌ای، در شکم‌های خود جا ندهیم...
و زبان‌مان جز سخنِ تو نگوید...
و رنجی بر خود هموار نکنیم، جز آن‌چه ما را از از عِقاب (عذاب) تو در امان بدارد....

از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص
***

 نیایش پخش شده در برنامه
گوینده: کامیار شکیبایی
صدابردار: لیلا بابایی

فایل صوتی برنامه

 متن:

خداوندا

مرا واسطه عشق خود میان آدمیان کن
تا آنجا که نفرت است ..... عشق را ارزانی کنم
آنجا که تقصیر وگناه است ..... ببخشایم
آنجا که تفرقه وجدایی است ..... پیوند بزنم
آنجا که خطاست ..... راستی را هدیه کنم
آنجا که شک است ..... ایمان بدهم
آنجا که نومید است ..... امید شوم
آنجا که ظلمت است ..... چراغی برافروزم
آنجا که غم است ..... شادی به پا کنم

***
خداوندا
باشد که بیشتر تسلی دهم ، تا تسلی یابم
در پی فهمیدن باشم ، تا فهمیده شدن
در پی دوست داشتن باشم ، تا دوست داشته شدن
زیرا با دادن  کردن است که می گیریم
با فراموشی خویشتن است که خویشتن را می یابیم
با بخشیدن است که بخشوده می شویم
وبا مردن است که زنده می شویم

 اشعار خوانده شده  توسط اقای شهروز حبیبی:
کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز
بجرئت کرد روزی بال و پر باز

پرید از شاخکی بر شاخساری
گذشت از بامکی بر جوکناری

ز وحشت سست شد بر جای ناگاه
ز رنج خستگی درماند در راه

گه از اندیشه بر هر سو نظر کرد
گه از تشویش سر در زیر پر کرد

نه فکرش با قضا دمساز گشتن
نه‌اش نیروی زآن ره بازگشتن

نه چون هر شب حدیث آب و دانی
نه از خواب خوشی نام و نشانی

فتاد از پای و کرد از عجز فریاد
ز شاخی مادرش آواز در داد:

کزینسان است رسم خودپسندی
چنین افتند مستان از بلندی

تو را پرواز بس زودست و دشوار
ز نوکاران که خواهد کار بسیار؟!

هنوزت نیست پای برزن و بام
هنوزت نوبت خواب است و آرام

هنوزت اندُه بند و قفس نیست
بجز بازیچه، طفلان را هوس نیست

نگردد پخته کس با فکر خامی
نپوید راهِ هستی را به گامی

ترا توش هنر میباید اندوخت
حدیث زندگی میباید آموخت

بباید هر دو پا محکم نهادن
از آن پس، فکرِ «بر پای ایستادن»

پریدن بی پرِ تدبیر، مستی است
جهان را گه بلندی، گاه پستی است

به پستی هم، دچار گیر و داریم
ببالا، چنگ شاهین را شکاریم

مرا در دامها بسیار بستند
ز بالم کودکان پرها شکستند

گه از دیوار سنگ آمد گه از در
گهم سرپنجه خونین شد گهی سر

هجوم فتنه‌های آسمانی
مرا آموخت علم زندگانی

نگردد شاخک بی بن برومند
ز تو سعی و عمل باید، ز من پند.

فایل صوتی برنامه

*** برنامه چهارم ****

تاریخ برنامه: پنجشنبه 20 خرداد

مهمان برنامه: پروفسور محمود گلابچی، چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران در معماری و مهندسی راه و ساختمان دارای کرسی یونسکو در معماری

فایل صوتی گفتگو با پروفسور محمود گلابچی در برنامه تسبیح

مشاهده فایل تصویری برنامه

 مبنای محتوایی:
بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
ای خداوند!...
از تو می‌خواهیم که این همه اعمال را از ریای ریاکاران...
و «آوازه درافکندن» آوازه‌افکنان، دور نگه‌داری....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص
***
موضوع برنامه: حتی در دلگیری و دشمنی هم راز کسی را افشا نکنیم.

خواننده اشعار(مداح) :  جناب استاد حسین باقری، مداح پیشکسوت

فایل صوتی برنامه

متن  اشعار ایشان:
شعر: زنده یاد پروین اعتصامی

مرغی نهاد روی به باغی ز خرمنی
ناگاه دید دانهٔ لعلی به روزنی

پنداشت چینه‌ایست، به چالاکی‌اش ربود
آری، نداشت جز هوس «چینه چیدن»ی

چون دید هیچ نیست... فکندش به خاک و رفت
زین‌سانَش آزمود!... چه «نیک آزمودن»ی

خواندش گهر به پیش که: من لعل روشنم!
روزی به این شکاف فتادم ز گردنی

چون من نکرده جلوه‌گری هیچ شاهدی
چون من نپرورانده گُهر هیچ معدنی

ما را فکند حادثه‌ای... ورنه هیچگاه
گوهر چو سنگریزه نیفتد به برزنی

با چشم عقل گر نگهی سوی من کنی
بینی هزار جلوه به «نَظّاره کردن»ی

در چهره‌ام ببین چه خوشی‌ها و تاب‌هاست
افتاده و زبون شدم از اوفتادنی

خندید مرغ و گفت که با این فروغ و رنگ
بفروشمت اگر بخرد کس، به ارزنی

«چون؟» فرق دُرّ و دانه تواند شناختن
آن کو نداشت وقت نگه، چشمِ روشنی!

در دهر بس کتاب و دبستان بُوَد، ولیک
درس ادیب را چه کند طفل کودنی؟!

اهل مَجاز را ز حقیقت چه آگهی‌ست؟
دیو، آدمی نگشت به «اندرز گفتن»ی

آن به که مرغ، صبح زند خیمه در چمن
خفاش را ـ به دیده ـ چه دشتی... چه گلشنی؟!

دانا نجست پرتو گوهر ز مُهره‌ای...
عاقل نخواست پاکیِ جانِ خوش... از تنی

پروین، چگونه جامه تواند برید و دوخت...
آن کس که نخ نکرده ـ به یک عمر ـ سوزنی؟


*** برنامه  پنجم****

 تاریخ برنامه: جمعه 21 خرداد

مهمان برنامه: سیاوش ابراهیم زاده ، مستند ساز ایرانی ، کارگردان فیلم نغمه های محمدی

موضوع برنامه: .....................................
خواننده اشعار(مداح) :
استاد شاهنگیان

مشاهده فایل تصویری برنامه

متن اشعار ایشان:

بلبل آهسته به گل گفت شبی
که مرا از تو تمنائی هست

من به پیوند تو «یک‌رآی» شدم
گر تو را نیز چنین رآیی هست

گفت فردا به گلستان باز آی
تا ببینی چه تماشائی هست

گر که منظور تو زیبائی ماست
هر طرف چهرهٔ زیبائی هست

پا به هرجا که نهی برگ گلی است
همه جا «شاهد رعنا»ئی هست

باغبانان همگی بیدارند
چمن و جوی مصفائی هست

قدح از لاله بگیرد نرگس
همه جا ساغر و صهبائی هست

نه ز مرغان چمن گمشده‌ایست
نه ز زاغ و زغن آوائی هست

نه ز گلچین حوادث خبری‌ست
نه به گلشن اثر پائی هست

هیچکس را سر بدخوئی نیست
همه را میل مدارائی هست

گفت رازی که نهان است ببین
اگرت دیدهٔ بینائی هست

هم از «امروز» سخن باید گفت
«که؟» خبر داشت که فردائی هست!

*** برنامه  ششم****

 تاریخ برنامه: شنبه 22 خرداد

مهمان برنامه: سیدمرتضی الیاسی جانباز 70 درصد

مبنای محتوایی:
بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
ای خداوند!...
در این ماه ما را موفق دار که به خویشاوندان‌مان نیکی کنیم...
و به دیدارشان بشتابیم....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

موضوع برنامه:
وقتی که کسی از خویشاوندان به یاد ما می‌آیند... بی‌درنگ قرار دیدار بگذاریم... تا دشواری‌ها مانع نشوند.

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : جناب محسن مرادی

متن اشعار ایشان:

به نومیدی، سحرگه گفت امّید
که کس ناسازگاری چون تو نشنید

به هر سو دست شوقی بود بستی
به هر جا خاطری دیدی شکستی

زبونی... هر چه هست و بود از توست
بساط دیده ـ اشک آلودـ از توست

بس است این کار بی تدبیر کردن
جوانان را به حسرت، پیر کردن

نهی بر پای هر آزاده، بندی
رسانی هر وجودی را گزندی

دو صد راه هوس را چاه کردی
هزاران آرزو را آه کردی
...
مرا در هر دلی، «خوش جایگاه»ی‌ست
به سوی هر ره تاریک، راهی‌ست

عروس وقت را آرایش از ماست
بنای عشق را پیدایش از ماست

به هر آتش، گلستانی فرستم
به هر سر گشته، سامانی فرستم

خوش آن رمزی که عشقی را نوید است
خوش آن دل کاندران نور امید است

بگفت: ای دوست، گردش‌های دوران
شما را هم کند چون ما پریشان

نه یکسان‌اند نومیدی و امید
جهان بگریست بر من، بر تو خندید

در آن مدت که من امید بودم
به کردار تو خود را می‌ستودم

مرا هم بود شادیها، هوسها
چمنها، مرغها، گلها، قفسها

مرا دلسردی ایام بگداخت
همان ناسازگاری، کار من ساخت

شبانگه در دلی تنگ آرمیدم
شدم اشکی و از چشمی چکیدم

تو بنشین در دلی کز غم بود پاک
خوشند... آری... مرا، دلهای غمناک

گذشت امید و چون برقی درخشید
«هماره» کی درخشد برق امید؟

*** برنامه  هفتم****

 تاریخ برنامه: یک شنبه 23 خرداد

مهمان برنامه: خانم فهیمه نظر پرور (جبلی )

مبنای محتوایی:
بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
ای خداوند!...
در این ماه ما را موفق دار که همسایه‌گان‌مان را به بخشش و عطای خویش بنوازیم...
و اموال‌مان را از هرچه به‌ناحق بر آن افزوده‌ایم، پیراسته داریم....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص
***
موضوع برنامه:
اگر به کسی مقروضیم، قبل از هر کار دیگری، قرض را ادا کنیم.

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : استاد سید احمد هاشمی

متن اشعار ایشان:

با دوک خویش، پیرزنی گفت وقت کار
کاوَخ! ز پنبه ریستنم موی شد سفید

از بس که بر تو خم شدم و چشم دوختم
کم نور گشت دیده‌ام و قامتم خمید

ابر آمد و گرفت سر کلبهٔ مرا
بر من گریست زار که فصل شِتا رسید

جز من که دستم از همه چیز جهان تهی‌ست
هر کس که بود، برگ زمستان خود خرید

بی زر، کسی به کس ندهد هیزم و زغال
این: آرزوست (گر نگری)... آن یکی: امید

بربست هر پرنده درِ آشیان خویش
بُگریخت هر خزنده و در گوشه‌ای خزید

نور از کجا به روزن بیچارگان فتد؟...
چون گشت آفتاب جهانتاب ناپدید

از رنج پاره دوختن و زحمت رُفو
خونابهٔ دلم ز «سرانگشتها» چکید

یک جای وصله در همهٔ جامه‌ام نماند
زین روی وصله کردم... از آن رو ـ ز هم ـ درید

دیروز خواستم چو به سوزن کنم نخی...
لرزید بند دستم و چشمم دگر ندید

من بس گرسنه خفتم و شبها مشام من
بوی طعام خانهٔ همسایگان شنید

ز اندوه دیر گشتن اندود بام خویش
هر گه که ابر دیدم و باران، دلم تپید

هنگام صبح در عوض پرده، عنکبوت
بر بام و سقف ریخته‌ام تارها تنید

در باغ دهر بهر تماشای غنچه‌ای
بر پای من به هر قدمی خارها خلید

سیلابهای حادثه بسیار دیده‌ام
سیل سرشک زان سبب از دیده‌ام دوید

پروین، توانگران غم مسکین نمی‌خورند
بیهوده‌اش مکوب که سرد است این حدید.

*** برنامه  هشتم****

 تاریخ برنامه: دوشنبه 24 خرداد

مهمان برنامه: خانم کبری سادات حسینی و همسر محترمشان

مبنای محتوایی:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
ای خداوند!...
در این ماه ما را موفق دار که با آنان که از ما گسیخته‌اند، بپیوندیم...
و با آن که در حق ما ستمی روا داشته، به مقتضای «انصاف» رفتار کنیم...
و با آن که با ما دشمنی ورزیده، دوستی کنیم...
جز آن کسان که به خاطر رضای تو با آنان دشمن شده‌ایم...
که با چنین دشمنی هیچ‌گاه سخن از دوستی نگوییم و همدل نشویم....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

مشاهده فایل تصویری برنامه

موضوع برنامه: ..............................................
خواننده اشعار(مداح) :
جناب آقای علی کرمی

متن اشعار ایشان:

عالمی طعنه زد به نادانی
که به هر موی من دو صد هنر است

چون توئی را به نیم جو نخرند
مرد نادان ز چارپا بتر است

نه تن این، بر دل تو بار بلاست
نه سر این، بر تن تو دردسر است

برِ شاخ هنر چه‌گونه خوری...
تو که کارت همیشه خواب و خور است

نسزد زندگی و بی‌خبری
مرده است آن که چون تو بیخبر است

راحت آن را رسد که رنج بَرَد
خرمن آن را بُوَد که برزگر است

گر تو هفتاد قرن عمر کنی
هستی‌ات هیچ و... فرصتت هدر است

نه شما را ز دهر منظوری است
نه کسی را سوی شما نظر است

همهٔ خلق، دوستان من‌اند
مگسان‌اند هر کجا شکر است

همچو مرغ هوا سبک بپرم
که مرا علم، همچو بال و پر است

وقت تدبیر، دانشم یار است
روز میدان، فضیلتم سپر است

باغ حکمت، خزان نخواهد دید
هر زمان جلوه‌ایش تازه‌تر است

هم ز جهل تو سوخت حاصل تو
عمر چون پنبه، جهل چون شرر است

تو ز گفتار من بسی بتری
آنچه گفتم هنوز مختصر است

گفت: ما را سر مناقشه نیست
این چه پر گوئی و چه شور و شر است

بی سبب گرد جنگ و کینه مگرد
که نه هر جنگجوی را ظفر است

چون بنائی‌ست پست، خود بینی
که نه‌اش پایه و نه بام و در است

هیچگه شمع، بی‌فتیله نسوخت
تا عمل نیست، علم بی اثر است

خویش را خیره بی نظیر مدان
مادر دهر را بسی پسر است

نیکنامی ز نیک کاری زاد
نه ز هر نام، شخص نامور است

خویشتن‌خواه را چه معرفت است؟!
شاخه عُجب را چه برگ و بر است؟!

از سخن‌گفتن تو دانستم
که نه خشک اندرین سبد، نه تر است

در تو برقی ز نور دانش نیست
همه بادِ بُروت بی ثمر است

اگر این است فضل اهل هنر
خنکا آن کسی که بی هنر است!

*** برنامه  نهم****

 تاریخ برنامه: سه شنبه 25 خرداد

مهمان برنامه: سید مجتبی اکرمی رایزن سابق فرهنگی کشورمان در اروپا به همراه همسر محترمشان

مبنای محتوایی:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
ای خداوند!...
در این ماه ما را توفیق ده...
که به کردارهای پسندیده به تو تقرب جوییم...
آن‌سان که ما را از گناهان پاک داری...
و از بازگشت به اعمال ناشایست نگه داری...
تا هیچ‌یک از ملائکة تو، طاعتی به درگاهت نیاورد... جز آن که از اطاعت ما کمتر باشد... و در تقرب، به پایة تقرب ما نرسد....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

مشاهده فایل تصویری برنامه

موضوع برنامه: کارهای خوب کوچک اما پیوسته، بهتر از کارهای خیر بزرگ‌اند که هرگز رخ ندهند.
خواننده اشعار(مداح) :
ابراهیم یوسفی نژاد
متن اشعار ایشان: ...............................................


*** برنامه  دهم****

 تاریخ برنامه: چهارشنبه 26 خرداد

مهمان برنامه: ...........................

مبنای محتوایی:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
و ما را سزاوار کرامتی کن...
که به «دوستان» خود وعده داده‌ای....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

مشاهده فایل تصویری برنامه

موضوع برنامه: با همة ناامیدی‌ها، سختی‌ها و گره‌ها... اما اگر به پشت سرمان نگاه کنیم، لطف‌های بزرگ خدا هم کم نبوده‌اند.
خواننده اشعار(مداح) :
زهیر سازگار مناجات خوان
متن اشعار ایشان:

اثر زنده یاد پروین اعتصامی

کودکی کوزه‌ای شکست و گریست
که مرا پای خانه رفتن نیست

چه کنم، اوستاد اگر پُرسد؟
کوزة آب ازوست... از من نیست

زین شکسته‌شدن، دلم بِشکَست
کار ایام، جز شکستن نیست

چه کنم، گر طلب کند تاوان؟
خِجلت و شرم، کم ز مُردن نیست

گر نکوهش کند که: کوزه چه شد
سخنی‌م ـ از برای گفتن ـ نیست

کاشکی دود آه می‌دیدم
حیف، دل را شکاف و روزن نیست

چیزها دیده و نخواسته‌ام
دل من هم دل است، آهن نیست

روی مادر ندیده‌ام هرگز
چشمِ طفلِ یتیم، روشن نیست

کودکان گریه می‌کنند و مرا
فرصتی بهر گریه‌کردن نیست

دامن مادران خوش است، چه شد
که سر من به هیچ دامن نیست؟

خواندم از شوق، هر که را: مادر...
گفت با من، که: مادر من نیست

از چه، «یک دوست» ـ بهر من ـ نگذاشت...
گر که با من، زمانه دشمن نیست؟

لعل من چیست، عقده‌های دلم
عِقد خونین، به هیچ مخزن نیست

کودکان را کُلیج هست و مرا / کُلیج: نان پخته
نان خشک از برای خوردن نیست

ترسم آنگه دهند پیرهنم
که نشانی و نامی از تن نیست

کودکی گفت: مسکن تو کجاست
گفتم: آنجا که هیچ مسکن نیست

خوشه‌ای چند میتوانم چید؟!
چه توان کرد، وقت خرمن نیست

درسهایم نخوانده ماند تمام
چه کنم، در چراغ، روغن نیست

گل اگر بود، مادر من بود
چون که او نیست، گل به گلشن نیست

گل من، خارهای پای من است
گر گل و یاسمین و سوسن نیست

اوستادم نهاد لوح، به سر
که: چو تو ـ هیچ طفل ـ کودن نیست

چرخ، هر سنگ داشت بر من زد
دیگرش سنگ در فلاخن نیست

چه کنم، خانهٔ زمانه خراب
که دلی از جفاش ایمن نیست.

*** برنامه  یازدهم****

 تاریخ برنامه: پنج شنبه 27 خرداد

مهمان برنامه: ...........................

مبنای محتوایی:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
و به «رحمت» خود، ما را در زُمرة کسانی قرار ده... که «بهشت» ـ آن بالاترین مَرتَبَت ـ را سزاوارند...
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

موضوع برنامه:
در دنیا هم نمونه‌هایی از بهشت و آدم‌هایش هست.

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : آقای محمدعلی بهتویی
متن اشعار ایشان:

اثر زنده یاد پروین اعتصامی

ز سری، موی سپیدی روئید
خنده‌ها کرد بر او موی سیاه

که چرا در صف ما بنشستی
تو ز یک راهی و ما از یک راه

گفت من با تو عبث ننشستم
بنشاندند مرا خواه نخواه

گه روئیدن من بود امروز
گل تقدیر نروید بیگاه

رهرو راه قضا و قدرم
راهم این بود، نبودم گمراه

قاصد پیریم، از دیدن من
این یکی گفت دریغ، آن یک آه

خرمن هستی خود کرد درو
هر که بر خوشه‌ی من کرد نگاه

سپهی بود جوانی که شکست
پیری امروز برانگیخت سپاه

رست چون موی سیه، موی سپید
چه خبر داشت که دارند اکراه

رنگ بالای سیه بسیار است
نیستی از خم تقدیر آگاه

گه سیه رنگ کند، گاه سفید
رنگرز اوست، مرا چیست گناه

چو تو، یکروز سیه بودم وخوش
سیهی گشت سپیدی ناگاه

تو هم ایدوست چو من خواهی شد
باش یکروز بر این قصه گواه

هر چه دانی، بمن امروز بخند
تا که چون من کندت هفته و ماه

از سپید و سیه و زشت و نکو
هر چه هستیم، تباهیم تباه

قصه خویش دراز از چه کنیم
وقت بیگه شد و فرصت کوتاه

*** برنامه  دوازدهم****

 تاریخ برنامه: جمعه 28خرداد

مهمان برنامه: ...........................

مبنای محتوایی:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
و ما را... دور دار... از اِلحاد در توحید خود (بی‌خدایی)...
و قُصور در بزرگداشت خود (عمل‌نکردن به امر الهی)...
و شک در دین خود...
و نابینایی در طریق (راه) خود...
و فریفته‌شدن به دشمنت... آن «شیطان رَجیم (رانده‌شده)»....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

مشاهده فایل تصویری برنامه

موضوع برنامه: در شک‌های اعتقادی، تصمیم نگیریم... تا خوب تحلیل کنیم.
خواننده اشعار(مداح) :
آقای علیرضا زمانی
متن اشعار ایشان:

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست...
پیداست آنقدر... که مَتاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت
این اشک دیدة من و... خونِ دل شماست

ما را به رخت و چوبِ شبانی فریفته‌ست...
این گرگ ـ سالهاست ـ که با گله آشناست

آن پارسا که دِه خَرَد و مِلک، رهزن است
آن پادشا... که مال رعیَّت خورَد، گداست

بر قطرهٔ سِرشک یتیمان نظاره کن!
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

پروین، به کجرُوان... سخن از راستی... چه سود؟!
کو آنچنان کسی... که نرنجد ز حرفِ راست؟

*** برنامه  سیزدهم****

 تاریخ برنامه: شنبه 29 خرداد

مهمان برنامه: مهندس محمد رضا مزجی معاون شهردار مشهد

مبنای محتوایی:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
و چون در شب‌های این ماه، ارادة عَفو و بخشایش کنی...
ما را در شمار آن بندگان درآور... که به «عفو تو» آزاد می‌شوند...
و درخورِ بخشایش تو می‌گردند....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

موضوع برنامه:
دغدغه‌های ما در بخشیدن دیگران

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : استاد سید احمد هاشمی
متن اشعار ایشان:

با دوک خویش، پیرزنی گفت وقت کار
کاوَخ! ز پنبه ریستنم موی شد سفید

از بس که بر تو خم شدم و چشم دوختم
کم نور گشت دیده‌ام و قامتم خمید

ابر آمد و گرفت سر کلبهٔ مرا
بر من گریست زار که فصل شِتا رسید

جز من که دستم از همه چیز جهان تهی‌ست
هر کس که بود، برگ زمستان خود خرید

بی زر، کسی به کس ندهد هیزم و زغال
این: آرزوست (گر نگری)... آن یکی: امید

بربست هر پرنده درِ آشیان خویش
بُگریخت هر خزنده و در گوشه‌ای خزید

نور از کجا به روزن بیچارگان فتد؟...
چون گشت آفتاب جهانتاب ناپدید

از رنج پاره دوختن و زحمت رُفو
خونابهٔ دلم ز «سرانگشتها» چکید

یک جای وصله در همهٔ جامه‌ام نماند
زین روی وصله کردم... از آن رو ـ ز هم ـ درید

دیروز خواستم چو به سوزن کنم نخی...
لرزید بند دستم و چشمم دگر ندید

من بس گرسنه خفتم و شبها مشام من
بوی طعام خانهٔ همسایگان شنید

ز اندوه دیر گشتن اندود بام خویش
هر گه که ابر دیدم و باران، دلم تپید

هنگام صبح در عوض پرده، عنکبوت
بر بام و سقف ریخته‌ام تارها تنید

در باغ دهر بهر تماشای غنچه‌ای
بر پای من به هر قدمی خارها خلید

سیلابهای حادثه بسیار دیده‌ام
سیل سرشک زان سبب از دیده‌ام دوید

پروین، توانگران غم مسکین نمی‌خورند
بیهوده‌اش مکوب که سرد است این حدید.

*** برنامه  چهاردهم****

 تاریخ برنامه: یکشنبه 30 خرداد

مهمان برنامه: .....................

مبنای محتوایی:

ببارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
و ما را از بهترین کسانی قرار ده که در این ماه زیسته‌اند...
و این ماه را به‌سر آورده‌اند....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

موضوع برنامه:
ارزیابی‌های ما از عمر رفته... جوان یا پیر...

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : استاد محمود دلسوز فومنی
متن اشعار ایشان:

خمید نرگس پژمرده‌ای ز اَندُه و شرم
چو دید جلوة گلهای بوستانی را

فکند بر گل «خودروی» دیدة امید
نهفته گفت بِدو... این غم نهانی را

که بر نکرده سر از خاک، در بسیط زمین
شدم نشانه... بلاهای آسمانی را

مرا به سفرهٔ خالی زمانه مهمان کرد
ندیده چشم کس اینگونه میهمانی را

طبیبِ باد صبا را بگوی از ره مهر
که تا دوا کند این درد ناگهانی را

من از صبا و چمن بدگمان نمی‌گشتم
زمانه در دلم افکند بدگمانی را

چنان خوش‌اند گل و ارغوان... که پنداری...
خریده‌اند... «همه مُلک» شادمانی را

شکستم و نشد آگاه باغبان قضا
نخوانده بود مگر درس باغبانی را

به من، جوانی خود را (به سیم و زر) بفروش!...
که زَرّ و سیم، کلید است... کامرانی را

جواب داد که: آئین روزگار این است
بسی بلندی و پستی‌ست زندگانی را

به کس نداد توانائی این سپهر بلند...
که از پِی‌اش نفرستاد ناتوانی را

هنوز تازه رسیدی و اوستاد فلک
نگفته بَهرِ تو اسرار باستانی را

در آن مکان که جوانی... «دَم»ی و عمر... شبی‌ست
به خیره می‌طلبی عمر جاودانی را!

نهان هر گل و هر سبزه‌ای، دو صد معنی‌ست
بجز زمانه نداند کس این معانی را

ز گنج وقت، نوایی ببر که شبرُو دَهر
به رایگان بَرَد این گنج رایگانی را

ز رنگ سرخِ گلِ ارغوان، مشو دلتنگ
خزان، سیه کند «آن روی ارغوانی» را

گرانبهاست گل اندر چمن... ولی مشتاب
بَدَل کنند به ارزانی... این گرانی را

زمانه بر تن ریحان و لاله و نسرین
بسی دریده قباهای پرنیانی را

من و تو را ببَرَد دزد چرخ پیر... از آنک
ز دزد خواسته بودیم پاسبانی را

چمن چگونه رَهَد ز آفت دی و بهمن...
صبا چه چاره کند... بادِ مهرگانی را؟

تو زرّ و سیم نگه‌دار کاندرین بازار...
به سیم و زر نخریده‌ست کس جوانی را.

*** برنامه  پانزدهم****

 تاریخ برنامه: یکشنبه 31 خرداد

مهمان برنامه: ..........................................

مبنای محتوایی:........................................

موضوع برنامه: ویژه ولادت امام حسن مجتبی (ع)

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : امیرعلی شعبانی ، امید معنوی
متن اشعار ایشان:
.....................................


*** برنامه  شانزدهم****

 تاریخ برنامه: سه شنبه 1 تیر

مهمان برنامه: حجت الاسلام و المسلمین محمد خادمی معاون فرهنگی شهردار مشهد

مبنای محتوایی:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
و چون (ماه رمضان) به سَلخ رسد (روز آخر ماه)...
و روزهایش به آخر آید...
جامة شوخگِنِ «گناهان» از تن ما بیرون کن!...
آن‌سان که چون به‌سر شود...
ما را از هر خطا، پیراسته...
و از هر گناه، پاک ساخته باشی....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

موضوع برنامه: ایمنی در مقابل خطا بیش از چاره‌اندیشی بعدش مهم است.

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : حمیدرضا منتظر
متن اشعار ایشان:
.....................................


*** برنامه  هفدهم****

 تاریخ برنامه: چهار شنبه 2 تیر

مهمان برنامه: ....................................

مبنای محتوایی:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
اگر در این ماه، به راه کج رفته‌ایم، به راه راستمان آور!....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

موضوع برنامه: اهمیت مشورت با بزرگان در یافتن راه

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : استاد ابولفضل مشکینی
متن اشعار ایشان:
.....................................


*** برنامه  هجدهم****

 تاریخ برنامه: پنج شنبه 3 تیر

مهمان برنامه: ....................................

مبنای محتوایی: .............................................

موضوع برنامه: ...................................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : علی ترابی
متن اشعار ایشان:

بزرگی داد یک درهم گدا را
که: هنگام دعا یاد آر ما را

یکی خندید و گفت این درهم خُرد
نمی‌ارزید این بَیع و شَرا را!

روانِ پاک را... آلوده مپسند!...
حجاب دل مکن روی و ریا را

مکن هرگز به طاعت، خودنمائی
بِران زین خانه، نفس خودنُما را

بزن دزدانِ راهِ عقل را، راه!...
مطیع خویش کن حرص و هوا را

چه دادی؟! جز یکی درهم... که خواهی
بهشت و نعمتِ ارض و سما را!

مشو (گر ره شناسی)، پیرو آز
که گمراهی‌ست راه، این پیشوا را

نشاید خواست از درویش، پاداش
نباید کُشت، احسان و عطا را

صفای باغ هستی، «نیک‌کاری‌»ست
چه رونق، باغ بی‌رنگ و صفا را

به نومیدی، درِ شَفقَت گشودن...
بس است امّید رحمت، پارسا را

تو نیکی کن به مسکین و تهی‌دست
که نیکی، خود سبب گردد دعا را

از آن... بزمت چنین کردند روشن...
که بخشی نور، بزم بی ضیا را

از آن بازوت را دادند نیرو
که گیری دست هر بی‌دست و پا را

از آن معنی... پزشکت کرد گردون...
که بشناسی ز هم درد و دوا را

ز محتاجان خبر گیر، ای که داری
چراغ دولت و... گنجِ غِنا را

به وقت بخشش و انفاق، پروین!
نباید داشت در دل جز خدا را.


*** برنامه  نوزدهم****

 تاریخ برنامه: جمعه 4 تیر

مهمان برنامه: ....................................

مبنای محتوایی: .................................

موضوع برنامه: ..................................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : علی مهدوی نژاد
متن اشعار ایشان:
.............................*** برنامه  بیستم ****

 تاریخ برنامه: شنبه 5 تیر

مهمان برنامه: ....................................

مبنای محتوایی: .................................

موضوع برنامه: ..................................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : حمیدرضا بهاری
متن اشعار ایشان:
.............................*** برنامه  بیست و یکم ****

 تاریخ برنامه: یکشنبه 6 تیر

مهمان برنامه: حمید زارع پور ، حمید بیات

مبنای محتوایی: .................................

موضوع برنامه: ..................................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : ........................
متن اشعار ایشان:
.............................*** برنامه  بیست و دوم ****

 تاریخ برنامه: دوشنبه 7 تیر

مهمان برنامه: استاد سید علی محمد سادات رضوی

مبنای محتوایی: .................................

موضوع برنامه: ..................................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : ........................
متن اشعار ایشان:
.............................*** برنامه  بیست و سوم ****

 تاریخ برنامه: سه شنبه 8 تیر

مهمان برنامه: علیرضا مرادی

مبنای محتوایی: بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
چنان کن که در شمارِ بنده‌گان صالح تو درآییم....

موضوع برنامه: به خدا اعتماد کنیم

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : ........................
متن اشعار ایشان:
.............................*** برنامه  بیست و چهارم ****

 تاریخ برنامه: چهار شنبه 9 تیر

مهمان برنامه: .....................

مبنای محتوایی: ..................

موضوع برنامه: ...................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : داوود خورشیدی
متن اشعار ایشان:
.............................*** برنامه  بیست و پنجم ****

 تاریخ برنامه: پنج شنبه 10 تیر

مهمان برنامه: .....................

مبنای محتوایی: ..................

موضوع برنامه: ...................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : استاد محسن حسن زاده
متن اشعار ایشان:
.

به الماس می‌زد چکش زرگری/ چکش بی تشدید خوانده شود
به هر لحظه می‌جست از آن اخگری

بنالید الماس کای تیره‌رای!...
ز بیداد تو، چند نالم چو نای؟

بجز خوبی و پاکی و راستی
چه کردم که آزار من خواستی

بگفتا مکن خاطر خویش تنگ
ترازوی چرخت گران کرده سنگ

مرنج ار تنت را جفائی رسد
کزین کار، کارت بجائی رسد

هم اکنون، تراش تو گردد تمام
به رویت کند نیکبختی سلام

همین دم، فروزان و پاکت کنم
پسندیده و تابناکت کنم

دگر باره بگریست گوهر نهان
که آوخ! سیه شد به چشمم جهان

ببخشای لختی، نگهدار دست
شکست این سر دردمندم، شکست

بگفتا چو زین دخمه بیرون شوی
به زیبائی خویش، مفتون شوی

بشوئیم از رویت این گرد را
به خوبان دهیم این ره آورد را

سوم بار، برخاست بانگ چکش/ باز بی‌تشدید
به ناگاه برهم شد آن روی خوش

بگفت ای ستمکار، مشکن مرا
به «بَد رائی»، از پا میفکن مرا

بگفت ار صبوری کنی یک نفس
کشد بار جور تو بسیار کس

چو رفت این سیاهی و آلودگی
نماند زبونی و فرسودگی

بتی چون بگردن در اندازدت
فراتر ز دل، جایگه سازدت

چو نقاد چرخ از تو کالا کند
چو هر روز، نرخ تو بالا کند

چو در مخزنت جا دهد گوهری
چو بنشاندت اندر انگشتری

چو آسودگی زاید این روز سخت
چو فرخنده گردی و پیروزبخت

چو بازارگانان خرندت به زر
برندت ز شهری به شهر دگر

چو دیهیم شاهت نشیمن شود
چو از دیدنت، دیده روشن شود

بیاد آر، زین دکهٔ تنگ من
ز سنگینی آهن و سنگ من

چو نام تو خوانند دریای نور
درودیم بفرست زان راه دور

تو را هر چه قیمت نهد روزگار
بدار از من و چکشم یادگار/ چکش با تشدید

بدین گونه روشن نبودی و پاک
به هم بود مخلوط، الماس و خاک

نه مشت و قفایت به سر می‌زنم
بدین درگه نور، در می‌زنم.


*** برنامه  بیست و ششم ****

 تاریخ برنامه: جمعه 11 تیر

مهمان برنامه: .....................

مبنای محتوایی:

بارخدایا!... درود بفرست بر محمد و خاندانش...
چنان کن که در شمارِ بنده‌گان صالح تو درآییم....
از نیایش «چهل و چهارم» از مناجات امام سجاد(ع)... کتاب شریف «صحیفة سجادیه»، ترجمة عبدالمحمد آیتی (درگذشتة سال 1392 خورشیدی)- با تلخیص

موضوع برنامه: چه چیز از ما بر سر زبان ها خواهد ماند

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : .............................
متن اشعار ایشان:
.
.............................


*** برنامه  بیست و هفتم ****

 تاریخ برنامه: شنبه 12 تیر

مهمان برنامه: حسین ثابت سرمایه دار ایرانی

مبنای محتوایی:.........................

موضوع برنامه: .......................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : استاد علی مداح
متن اشعار ایشان:

شکایت کرد روزی دیده با دل
که کار من شد از جور تو مشکل

تو را داده‌ست دست شوق بر باد
مرا کنده‌ست سیل اشک، بنیاد

تو را گردید جای: آتش... مرا: آب
تو زآسایش بَری گشتی... من از خواب

ز بس کاندیشه‌های خام کردی
مرا و خویش را بدنام کردی

از آن روزی که گردیدی تو مفتون
مرا آرامگه شد چشمهٔ خون

تو اندر کشور تن، پادشاهی
زوال دولت خود، چندخواهی

چرا باید چنین خودکام بودن
اسیر دانهٔ هر دام بودن

ز بحر عشق، موج فتنه پیداست
هر آن کو دم ز جانان زد، ز جان کاست

بگفت ای دوست، تیر طعنه تا چند
من از دست تو افتادم درین بند

تو رفتی و مرا همراه بردی
به زندانخانهٔ عشقم سپردی

مرا کار تو کرد آلوده‌دامن
تو اول دیدی، آنگه خواستم من

مرا در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود

تو را تا... آسمان، صاحب نظر کرد
مرا مفتون و مست و بی خبر کرد

شما را قصه دیگرگون نوشتند
حساب کار ما، با خون نوشتند

ز عشق و وصل و هجر و عهد و پیوند
تو حرفی خواندی و من دفتری چند

هر آن گوهر که مژگان تو می‌سُفت
نهان با من، هزاران قصه می‌گفت

مرا سرمایه بردند و تو را سود
تو را کردند خاکستر، مرا دود

تو گفتی راه عشق از فتنه پاک است
چو دیدم... پرتگاهی خوفناک است

تو را کرد آرزوی وصل، خرسند
مرا هجران گسست از هم، رگ و بند

اگر سنگی ز کوی دلبر آمد
تو را بر پای و ما را بر سر آمد

تو را یک سوز و ما را سوختن‌هاست
تو را یک نکته و ما را سخن‌هاست

تو بوسی آستین، ما آستان را
تو بینی مِلک تن، ما مُلک جان را

تو را فرسود گر روز سیاهی
مرا سوزاند «عالم‌سوز آه»ی

*** برنامه  بیست و هشتم ****

 تاریخ برنامه: یکشنبه 13 تیر

مهمان برنامه: علی اصغر عنابستانی مشاور عالی شهردار مشهد مهمان

مبنای محتوایی:.........................

موضوع برنامه: .......................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : سید ساجدین موسوی
متن اشعار ایشان:

شبی به مردمک چشم، طعنه زد مژگان
که چند بی سبب از بهر خلق کوشیدن

همیشه بار جفا بردن و نیاسودن
همیشه رنج، طلب کردن و... نرنجیدن

ز نیک و زشت و... گل و خار و... مردم و حیوان
تمام دیدن و... از خویش، هیچ نادیدن

چو کارگر شده‌ای، مزد سعی و رنج تو چیست
به وقت کار، ضروری‌ست کارسنجیدن

ز بزم تیرة خود، روشنی دریغ مدار
که روشن است ازین بزم، رخت برچیدن

جواب داد که آئین کاردانان نیست
به خواب جهل فزودن، ز «کار کاهیدن»

کنایتی‌ست درین رنج روز خسته شدن
اشارتی‌ست درین کارِ شب نخوابیدن

مرا حدیث هوا و هوس مکن تعلیم
هنروران نپسندند خودپسندیدن

نگاهبانی مُلک تن است پیشهٔ چشم
چنان که رسم و ره «پا»ست: ره نَوَردیدن

اگر پی هوس و آز خویش می‌گشتم
کنون نبود مرا دیده، جای گردیدن

به پای خویش نیفکنده روشنی هرگز
اگر چه کار چراغ است نوربخشیدن

نه آگهی‌ست، «ز حکم قضاشدن دلتنگ»
نه مردمی‌ست، ز دست زمانه نالیدن

مگو چرا مژه گشتم من و... تو، مردمِ چشم
ازین حدیث، کس آگه نشد به پرسیدن

هزار مسئله در دفتر حقیقت بود
ولی دریغ، که دشوار بود فهمیدن

ز دل، تپیدن و... از دیده، روشنی خواهند
ز خون، دویدن و... از اشکِ چشم، غلتیدن

سپهر، مردم چشمم نهاد نام از آن
که بود خصلتم، «از خویش چشم‌پوشیدن»

هزار قرن ندیدن ز روشنی اثری
هزار مرتبه بهتر ز «خویشتن‌دیدن»

هوای نفس چو دیوی‌ست تیره‌دل، پروین!
بَتَر ز دیوپرستی است، خودپرستیدن.

*** برنامه  بیست و نهم ****

 تاریخ برنامه: دوشنبه 14 تیر

مهمان برنامه: ..........................

مبنای محتوایی:........................

موضوع برنامه: .......................

مشاهده فایل تصویری برنامه

خواننده اشعار(مداح) : .................
متن اشعار ایشان: