۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | Apr 27, 2018
 
به شبکه جهانی جام جم خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

فهرست شبکه های اجتماعی رسمی شبکه جهانی جام جم و برنامه های آن

(و راههای ارتباطی برنامه ها)

عناوینصفحه وب اختصاصی یوتیوب 
 آپاراتسروش
اینستاگرام فیس بوکایمیل
شبکه جام جمwww.jjtvn.irjamejamtvnetwork
www.aparat.ir/jjtvn.ir  jjtvn_ir@jjtvn.irjjtvnmokhatab@jjtvn.ir
 خانه مهر لینک--- ---khaneyemehr_tv@ khaneyemehrtv
  --- khaneyemehr@jjtvn.ir
باهمستان لینک
--- --- bahamestantv@ bahamestantv
bahamestantv
bahamestan@jjtvn.ir
دوربین
 لینک---www.aparat.ir/jjtvn.ir
doorbintv@ --- ---doorbin@jjtvn.ir
 کودکانه------ --- --- --- --- --- 
خیابان جام جم
---
--- ---@khiabaneJaameJam khiabaneJaameJam  ---

 --- 

ایران شهرلینک
--- ---
 ------ ---iranshahr@jjtvn.ir
 گزارش ورزشیلینک
--- ---
 ------
 --- Gvarzesh@jjtvn.ir
اینجا ایران لینک
--- ---
 ---
---
 ---
 injairan@jjtvn.ir
روشنا
لینک
---
 www.aparat.ir/jjtvn.ir ------ --- roshana@jjtvn.ir
        
 

* بدیهی است هرگونه کانال و شبکه دیگری بغیر از فهرست بالا، تقلبی بوده و ارتباطی با این شبکه ندارد.